Informacije o trgovačkom društvu
Enormis d.o.o., Maksimirska 129/1, 10000 Zagreb
Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080697855
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 20.000,00 kuna
Žiro račun: HR2024020061100552938, SWIFT: ESBCHR22
MB: 2522535, OIB: 14605617377
Email adresa: [email protected]; info telefoni: +385 01 5615 057 | +385 01 5588 946
*Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/2014.), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.
OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERENET TRGOVINE
VALJANOST OPĆIH UVJETA
A.1.) Opći uvjeti primjenjuju se između kupca i trgovačkog društva Enormis d.o.o. (dalje u tekstu: „Prodavatelj“), vezano uz naručivanje proizvoda od strane kupca putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja (dalje u tekstu: „enormis.hr“).
A.2.) Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja je posjetitelj enormis.hr, te Prodavatelju preda narudžbu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja, te odabere minimalno jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom, e-bankingom ili naruči proizvod plaćanjem po pouzeću.
A.3.) Svi ugovori sklopljeni između Prodavatelja i kupca vezano uz kupnju proizvoda Prodavatelja putem enormis.hr regulirani su odredbama ovih Općih uvjeta, zakonima navedenim u preambuli Općih uvjeta, kao i Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
A.4.) Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internet stranici enormis.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu.

B) NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA
B.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između Prodavatelja i kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore, te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između Prodavatelja i kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma Prodavatelja i kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladavajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum.

C) VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAČIMA
C.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju Potrošačem.

D) VALJANOST ODNOSA PREMA STRANIM DRŽAVLJANIMA
D.1.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na osobe, bilo fizičke ili pravne, koje imaju državljanstvo različito od državljanstva Republike Hrvatske, i to bez obzira na eventualne razlike u zakonskom ili statutarnom položaju kupca, i bez obzira na njegove stvarne sposobnosti razumijevanja hrvatskog jezika na kojem su ovi Opći uvjeti sastavljeni.
D.2.) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na apatride, kao i na osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava te na počasne konzule i konzulate stranih država na teritoriju Republike Hrvatske.

E) OGLAŠAVANJE
E.1.) Objave Prodavatelja predstavljaju prikaz osnovnih uvjeta prodaje, osim ako Prodavatelj nije izričito naveo drugačije.
E.2.) Opisi i specifikacije proizvoda dobiveni su od strane dobavljača ili su preuzeti sa službenih stranica dobavljača. Fotografije proizvoda mogu biti dobivene od strane dobavljača ili mogu biti fotografirane u prostorijama Prodavatelja. Prodavatelj ne odgovara za moguća vizualna odstupanja u prikazu proizvoda i specifikacija istih.
E.3.) U svrhu oglašavanja pojedinih proizvoda, enormis.hr koristiti uslugu Google Adwords remarketinga. To je usluga koju pruža Google za ciljano oglašavanje. Usluga se koristi u svrhu oglašavanja kroz Google search, te Google Display mrežu, kupaca koji su već posjetili enormis.hr. Ovu uslugu možete odjaviti u Googleovim postavkama, oglasi koji se nalaze u vašem Google profilu.
E.4.) Proizvodi na enormis.hr koji su izložbeni primjerci su kao takvi i označeni, moguće je da su iz tog razloga na dodatnom popustu. Naručivanjem takvog proizvoda kupac potvrđuje, da se s navedenim značajkama proizvoda u potpunosti slaže. U ovakvom primjeru Prodavatelj ne jamči dostavu u originalnoj, već u primjerenoj ambalaži.
E.5.) Putem enormis.hr kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda iz ponude Prodavatelja. Istaknute redovne i akcijske cijene na enormis.hr mogu odstupati od cijena u trgovini Prodavatelja.
E.6.) Enormis sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Enormis ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Fotografije su isključivo ilustrativne prirode i ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Prodavatelj ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih kupci vide na zaslonu svog monitora. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.
E.7.) Ukoliko zbog greške ili previda cijena objavljena u Web Shopu nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, zadržavamo pravo na izmjenu. Također u tom slučaju zadržavamo pravo da vas informirano o promjeni ili ispravnosti cijene te da vam pružimo priliku da potvrdite ili otkažete svoju narudžbu. Ukoliko se naručeni proizvodi prodaju do zaprimanje uplate na naš račun obavijestit ćemo kupca te mu ponuditi sličan proizvod ili vratiti novac.

F) NARUČIVANJE PROIZVODA
F.1.) Kupac može iz dijela asortimana Prodavatelja, objavljenog na enormis.hr izabrati proizvod ili grupu proizvoda za čiju kupnju je zainteresiran i to klikom na gumb “dodaj u košaricu”, te istog na taj način dodati svojoj košarici.
F.2.) Klikom na gumb “Naručite” kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Prije zaključivanja kupovine kupac može samostalno promijeniti stanje proizvoda ili dodavati još proizvoda u košaricu.
F.3.) Kupnja ne može biti realizirana ukoliko kupac nije potvrdio svoje slaganje s Općim uvjetima.
F.4.) Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i zaključena putem enormis.hr. To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim sadržajem.
F.5.) Kupcu je putem enormis.hr omogućena kupovina proizvoda uz registraciju i bez registracije.
F.6.) U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije moguće naručiti od dobavljača, Prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca o tome čim to bude moguće. U slučaju obavijesti da je naručeni proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da Prodavatelj obavijesti Kupca da Proizvod uopće ne može naručiti od dobavljača, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje, te se neautorizirane transakcije kreditnih ili debitnih kartica otkazuju odmah, a povrat uplaćenih sredstava, ukoliko ih je bilo, Prodavatelj će Kupcu vratiti (uvećano za propisanu zakonsku kamatnu stopu) što prije moguće, a najkasnije u roku od 7 radnih dana.
F.7.) Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).
F.8.) Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

G) POTVRDA PRODAVATELJA
G.1.) Potvrda o primitku narudžbe kupca, koju kupac zaprima putem (elektroničke pošte) maila, nakon naručivanja proizvoda putem enormis.hr, ne predstavlja prihvat narudžbe od strane Prodavatelja.
G.2.) Prihvat narudžbe kupca od strane Prodavatelja uslijediti će jedino ako je u potpunosti, i bez ikakvih rezervi zajamčena isplata svih obveza plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih pripadajućih troškova od strane kupca (odnosno ako Prodavatelj iznimno odobri drugačije), te ukoliko je Prodavatelj potvrdio dostupnost robe sukladno elementima narudžbe kupca.
G.3.) Narudžba kupca smatra se prihvaćenom od strane Prodavatelja: – kod kupnje uz plaćanje prije isporuke robe, u trenutku kada Prodavatelj zaprimi potvrdu plaćanja, o čemu će kupac biti obaviješten posebnom elektroničkom porukom.
– kod kupnje uz plaćanje prilikom isporuke robe kada Prodavatelj odobri takvu isporuku, o čemu će kupac biti obaviješten posebnom elektroničkom porukom. U trenutku prihvata narudžbe kupoprodajni ugovor se smatra sklopljenim među strankama putem enormis.hr. Istodobno sa potvrdom narudžbe, Prodavatelj kreira račun, koji će dostaviti kupcu najkasnije zajedno sa isporukom robe.
G.4.) Nakon prihvaćanja narudžbe kupca od strane prodavatelja, uvjeti za svaki ugovor o kupnji između kupca i Prodavatelja su fiksni i ne mogu se mijenjati, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji sporazum u pisanom obliku.

H) OPĆENITO O NAČINU PLAĆANJA
H.1.) Sve navedene cijene na enormis.hr istaknute su u eurima (EUR), osim ako nije drugačije izričito navedeno. Cijene uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave, unosa, montaže, manipulativne i druge troškove zasebnih usluga.
H.2.) Enormis.hr internet sustav omogućuje korisnicima plaćanje i kupnju putem kreditne ili debitne kartice, virmanom, uplatom u pošti, FINI, internet bankarstvom ili uplatom u banci, te plaćanjem po preuzimanju pošiljke (gotovinom) u skladu s uvjetima koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.
H.3.) Kupac je suglasan da Prodavatelj, u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može zatražiti dodatne dokaze o valjanosti takvog načina plaćanja, a u slučaju da takvi dokazi ne budu podneseni ima pravo obustaviti transakciju I otkazati narudžbu.
H.4.) Kupac potvrđuje i suglasan je da njegov pružatelj usluga platnog prometa, u svrhu ispunjavanja obveza plaćanja kupaca prema Prodavatelju, može teretiti kupca transakcijskim troškovima koji nisu poznati Prodavatelju. Kupac je suglasan da sve takve troškove snosi sam.
H.5.) Ukoliko je kupac osoba koja nije državljanin jedne od država članica Europske Unije, mogućnost odbitka pretporeza prosuđuje se sukladno primjenjivim međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog ekonomskog oporezivanja. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za povrat poreza na dodanu vrijednost i ili drugih primjenjivih poreza kupca, niti preuzima nikakvu obvezu bilo koje vrste asistirati kupcu u povratu poreza na dodanu vrijednost i/ili drugih primjenjivih poreza.
H.6.) U slučaju da kupac robu namjerava uplatiti na žiro račun prodavatelja (virmanom, e-bankingom, u pošti, banci…) potrebno je izabrati opciju “Uplata na račun” na drugom koraku košarice enormis.hr, rok za uplatu kupca je 3 dana, nakon tog roka Prodavatelj ne garantira dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa, pristupa se povratu preplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun u roku od najviše 30 dana od dana uplate.

I) PLAĆANJE KREDITNIM ILI DEBITNIM KARTICAMA
I.1.) Kreditnom ili debitnom karticom – plaćanje izravno putem interneta, korištenjem servisa za plaćanje karticama: Visa, Visa Premium, American Express, MasterCard, Maestro, Diners i Discover. PBZ – American Express karticama jednokratno; Maestro, Visa i Visa Premium do 6 rata, Erste – Diners do 12 rata, Maestro, MasterCard i Visa do 12 rata, Zaba – MasterCard do 24 rate
I.2.) Po zadavanju konkretnog naloga za izvršenje plaćanja po kreditnoj ili debitnoj kartici kupca, kupac se odriče svakog prava raskida, otkaza i/ili izmjene izvršenja konkretnog naloga za plaćanje. Ovakvo odricanje odnosni se samo na neopozivost platne transakcije i ne utječe na prava Kupca vezano uz raskid ugovora. U tom smislu kupac je odgovoran za sve troškove i štete koje u tom pogledu mogu nastati Prodavatelju.
I.3.) Kupac je odgovoran osigurati da pružatelju usluga platnog prometa kreditnih ili debitnih kartica omogući dovoljnu količinu novca za izvršenje plaćanja kupoprodajne cijene i svih drugih primjenjivih troškova. Ovaj odnos je reguliran pravilima između pružatelja platnih usluga i kupca da se pravo na isplatu koristi od strane kreditne ili debitne kartice, te da kupac putem narudžbe dostavlja potpune i točne podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici. U protivnom kupac je odgovoran za svu štetu i troškove koji su nastali ili mogu nastati Prodavatelju u odnosu na povredu ove obveze kupca.

J) PLAĆANJE PO POUZEĆU
J.1.) Kod plaćanja kupljene robe po preuzimanju pošiljke, kupac plaćanje može izvršiti isključivo gotovinom prilikom dostave.

K) DOSTAVA
K.1.) Prodavatelj je dužan dostaviti naručenu robu na adresu koju je kupac naveo u Narudžbi kupca poslane putem enormis.hr. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt, ukoliko prilaz do objekta nije slobodan, dostava se vrši do najbliže točke na kojoj je istovar moguć. Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske.
K.2.) Okvirni rok isporuke artikala koji su na zalihi iznosi od 2 do 4 radna dana. Rok počinje teći od trenutka kada Prodavatelj zaprimi uplatu na žiro račun ili kada se autorizira transakciju kreditnih ili debitnih kartica. Cijena troškova dostave vidljiva je u košarici. Za proizvode koji nisu na zalihi, a naručuju se, Prodavatelj dogovara okvirni termin isporuke s kupcem prema uobičajenim terminima isporuke od strane dobavljača koji obično iznosi najviše do 14 radnih dana.
K.3.) Prodavatelj je odgovoran za pravovremeno i uredno otpremanje robe iz svojih poslovnih jedinica i isporuke dostavljača, ali nije odgovoran za kašnjenja uzrokovanih brodarskim uslugama, višu silu, kao i za sve slučajeve nemogućnosti i/ili kašnjenja isporuke za koje odgovaraju kurirske službe.
K.4.) Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća, na adresi koju je kupac naznačio, zbog toga što se kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo kupac.
K.5.) U slučaju neuspjele dostave, kako je to definirano točkom L.4. ovih Općih uvjeta, ukoliko se proizvod ne preuzme, a kupac nije obavijestio Prodavatelja o tome pisanim putem , Prodavatelj ima pravo uskladištiti robu po svom izboru na rizik kupca uz obračunavanje troškova skladištenja u iznosu od 3% iznosa računa (uvećano za pripadajući PDV) po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je kupac obvezan platiti naknadu skladištenja i manipulativnih troškova.
K.6.) Proizvod se smatra isporučenim kada kupac ili od kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja, te ukoliko ih ima, odmah prijaviti oštećenje dostavnom službeniku koji robu isporučuje, kupac je dužan odbiti pošiljku koja ima vidljiva oštećenja.
K.7.) Kupac je dužan bez odlaganja preuzetu robu otpakirati i pregledati i u roku od 14 dana od preuzimanja, te obavijestiti Prodavatelja o mogućim vidljivim nedostacima robe.
K.8.) Prodavatelj može, u slučaju uočenih problema s izvršavanjem obveze plaćanja kupca, otpremu robe po vlastitom nahođenju otkazati ili odgoditi do potpunog izvršenja obveza plaćanja od strane kupca.
K.9.) Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu troškova dostave (manipulativne troškove).
K.10.) U slučaju osobnog preuzimanja proizvoda, proizvode nije moguće podići odmah po uplati, potrebno je pričekati obavijest Prodavatelja da su proizvodi spremni za preuzimanje. Kupac će biti obaviješten telefonskim putem ili elektroničkom poštom da je njegova roba spremna za preuzimanje.

L) GARANCIJA/JAMSTVO
L.1.) Za robu koja podliježe jamstvu, ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili računu dostavljenom kupcu nakon kupovine, ista vrijedi toliko dugo koliko se navodi na samome dokumentu o jamstvu, te obvezno jamstvo vrijedi pod zakonskim uvjetima. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme trajanja jamstvenog perioda.
L.2.) Jamstveni uvjeti počinju s danom kreiranja računa za naručenu robu, te Prodavatelj jamči kupcu da će proizvod u jamstvenom roku ispravno funkcionirati, pod uvjetom da se kupac pridržava uputstva za uporabu. Servisna mreža zastupnika proizvođača obvezuje se da će na zahtjev kupca, podnesen u jamstvenom roku o vlastitom trošku, otkloniti u svojim ili ugovornim servisnim prostorijama, sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda nastale pri normalnoj uporabi, u vremenu na koje se odnosi jamstvo. Ako u zakonski propisanom roku po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim ili vratiti novac, u dogovoru s prodavateljem. Zastupnik je obvezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka jamstvenog roka, ukupno do 7 godina od datuma kupovine.
L.3.) Svi električni uređaji dolaze s jamstvenim listom koji sadrži popis ovlaštenih servisera, dok za netehničke proizvode, kupac svoja prava ostvaruje računom. Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.
L.4.) Ako je kupac uredno obavijestio prodavatelja o nedostacima (vidljivim i skrivenim), Prodavatelj prema kupcu unutar zakonski propisanih rokova ima obvezu slijedeće: (I) uklanjanje nedostatka, (II) zamjena robe drugom robom bez nedostatka, (III) smanjiti kupoprodajnu cijenu, (IV) omogućiti raskid ugovora.
L.5.) Nakon isteka roka jamstva proizvoda Prodavatelj više ne odgovara za nedostatke.
L.6.) Stranke isključuju odgovornost Prodavatelja za bilo kakvu daljnju štetu na osobama i stvarima, različitima od kupljenog proizvoda, ako je takva šteta prouzročena namjerom ili nepažnjom kupca ili osoba za koje on odgovara, pa čak i u slučaju ako kupljeni proizvod ima nedostataka.

M) PRAVO ODUSTAJANJA OD KUPNJE I POVRAT ROBE
M.1.) Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
M.2.) Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
M.3.) Povrat robe
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.
M.4.) Troškovi povrata robe
Izravne troškove dostave robe morate snositi sami.
M.5.) Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
M.6.) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem pisanog Zahtjeva u kojem izražava svoju volju da raskine ugovor.
M.7.) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovog pasusa. To znači, prodavatelj izvršava povrat uplaćenih sredstava služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se potrošač koristio prilikom plaćanja, a kupac izvršava povrat kupljene robe bez odgađanja.
M.8.) Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
M.9.) Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
M.10) Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije nositi, koristiti niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU (za online verziju obrasca kliknite na LINK)

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
2. Prima: Enormis d.o.o., Maksimirska 129/1, 10000 Zagreb, Email adresa: [email protected]; info telefon: +385 01 5588 946
3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge _________________, naručene/primljene dana ______________________
– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),
– datum.

N) Odgovornost za materijalne nedostatke
Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (članci 400-422) odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. O postojanju materijalnog nedostatka na kupljenom proizvodu dužni ste nas obavijestiti odmah nakon što je nedostatak uočen, a najkasnije u roku od 2 mjeseca. Ne odgovaramo za nedostatke proizvoda koji se pojave na proizvodu nakon proteka roka dvije godine od kupnje proizvoda.

O) OSTALO
O.1.) Svaki ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta će biti pohranjeni u elektronskom obliku Prodavateljevog sustava, te kupac može pristupiti njima putem službi Prodavatelja. Potvrdom prihvaćanja ovih Općih uvjeta kupac daje suglasnost na prikupljanje, obradu i pohranu ugovora te s njime povezanim svim relevantnim osobnim podacima (ime, prezime, adresa, OIB, i sl.).
O.2.) Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta, koje omogućuje korištenje sustava enormis.hr.
O.3.) Za ugovore sklopljene na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuje se mjerodavno pravo prema sjedištu Prodavatelja. Primjena UN-ove Konvencije o međunarodnoj prodaji robe je isključena.
O.4.) Kupac potvrđuje da je svjestan da su važeći Opći uvjeti podložni stalnim promjenama i poboljšanjima, tako da za sve buduće kupnje sam preuzima odgovornost da bude upoznat s aktualnim općim uvjetima koji se primjenjuju na enormis.hr.
O.5.) Promjene ovih uvjeta kao i odredbe ugovora sklopljenih na temelju ovih Općih uvjeta moguće su isključivo na temelju pisanog sporazuma ugovornih strana. Usmeni ugovori i/ili sporazumi nisu dopušteni.

PODNOŠENJE PISANOG PRIGOVORA
Pisani prigovor možete podnijeti putem pošte na adresu Enormis d.o.o., Maksimirska 129/1, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na e-mail: [email protected].

RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Regulativom Europske unije, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti putem poveznice http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platformu mogu koristiti potrošači i trgovci.

U Zagrebu, 15.02.2018.,
Enormis d.o.o.